Pelotas de limpieza

    Weich / Soft   Mittelfest / Medium strength   Hart / Hard  
DN Ø Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg Art. Nr. / Part no. kg
25 30     205.RDD.025 0,01 205.RD.025 0,01
35 50 205.RM.035 0,01        
50 60     205.RDD.050 0,01 205.RD.050 0,10
65 80     205.RDD.065 0,02 205.RD.065 0,15
76 100 205.RM.080 0,05     205.RD.080 0,20
100 125 205.RM.100 0,15 205.RDD.100 0,20 205.RD.100 0,40
125 150 205.RM.125 0,33 205.RDD.125 0,40 205.RD.125 0,48
150 180 205.RM.150 0,60 205.RDD.150 0,70 205.RD.150 1,00

Longitudes, diámetros, espesores: en mm